program regionalny europa

Ania

Ania

poniedziałek, 20 październik 2014 14:41

Europejski Dzień Seniora

Z Kalendarza internetowego

„Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość."

 

Naszym hospicyjnym Seniorom, w Dniu Ich Święta, życzymy zdrowia, życzliwości ze strony osób bliskich, opiekunów i wolontariuszy oraz całej załogi Hospicjum Św. Kamila a także członków i sympatyków Stowarzyszenia. Niech ten Dzień będzie okazją do szczególnego przypomnienia ludziom młodym i pełnosprawnym, że starość, choroba i niepełnosprawność są także częścią życia, która nie pozbawia tych, którzy tych przypadłości doświadczają, ich przyrodzonej godności. A także to, że pełni praw każdego człowieka towarzyszy pełnia odpowiedzialności za tych, którzy z tych praw z powyżej wymienionych przyczyn w pełni samodzielnie korzystać nie mogą.

Marek Lewandowski wraz z hospicyjną załogą

 

Europejski Dzie...
Europejski Dzie...
Europejski Dzie...
Europejski Dzie...
Europejski Dzie...
Europejski Dzie...
Europejski Dzie...

 

W zawiązku z nadchodzącym świętem patronalnym służby zdrowia, warto zapoznać się z osobą św. Łukasza – jej patrona – oraz pomodlić się za wszystkich pracowników posługujących chorym, aby mieli siłę i cierpliwość w niesieniu pomocy i ulgi w cierpieniu, wzorując się na św. Łukaszu a także korzystać z przykładu Maryi, Uzdrowienia Chorych.

Poniżej zamieszczam okolicznościowy tekst autorstwa ks. Andrzeja Kluza z Parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, kapelana szpitalnego.

Marek Lewandowski

Postać św. Łukasza

Kościół wspomina świętego Łukasza w dniu 18 października . Kim jest ten święty? Pierwsze nasze myśli kierują się w tym momencie w stronę Pisma Świętego. Już chyba z nauki katechizmu wiemy o tym, że jest on redaktorem trzeciej ewangelii. Jeśli podejmiemy próbę poznania patrona dnia dzisiejszego z samych kart Świętej Księgi, to wyłania się bardzo interesujący obraz jego osoby. Łukasz jest uczniem św. Pawła oraz towarzyszem niektórych jego podróży. Istnieje nawet duża zbieżność myśli i tematów między ewangelią naszego patrona, a listami Pawłowymi. Dużo miejsca w swojej ewangelii poświęca Matce Bożej. Drugim ważnym tematem jest miłosierdzie Boże w stosunku do grzeszników. Tutaj warto podkreślić istnienie pięknej przypowieści o synu marnotrawnym. Tradycja mówi o greckim pochodzeniu Łukasza oraz o jego zawodzie – był lekarzem. Nawet w natchnionym tekście możemy dostrzec medyczne zacięcie naszego ewangelisty. Używa wielu terminów lekarskich w języku greckim, a także szczegółowo opisuje choroby. Trudno jest ustalić, gdzie poniósł śmierć. Koniecznie musimy dodać, że jest on również autorem Dziejów Apostolskich.

Święty Łukasz patronem Służby Zdrowia

Zgodnie z długą tradycją, św. Łukasz z racji swojego zawodu stał się patronem wszystkich pracowników służby zdrowia. Nie myślimy w tym momencie tylko o lekarzach. Ludzie, którzy posługują pośród chorych to również: pielęgniarki, farmaceuci, osoby prowadzące badania naukowe w medycynie, czy też po prostu ci wszyscy, którzy krzątają się w szpitalach i poradniach. Im wszystkim patronuje ewangelista Łukasz.

Każdy z tych ludzi, których wspominamy, mniej lub bardziej jest zaangażowany w pomoc człowiekowi choremu. Niekiedy nawet nie dostrzegamy ile osób się trudzi, by ratować zdrowie, albo dba o to, żeby praca lekarza mogła dać dobre wyniki. Choroba sprawia, że człowiek doświadcza kruchości swojego ciała, a nawet w pewnych sytuacjach kruchości swojego życia. Tym bardziej dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie gdzie panuje swoisty kult ciała (wystarczy popatrzeć na reklamy), cierpienie fizyczne wywołuje bardzo często ogromny kryzys człowieka. Zarówno w jego sferze psychicznej jak i duchowej. W sytuacjach nagłego przyjścia choroby, załamanie człowieka jest jeszcze większe. Wobec tych problemów stają codziennie ci, którym patronuje św. Łukasz. Czyż ich służba nie jest trudnym i odpowiedzialnym powołaniem? Czy pracując pośród chorych wystarczy być tylko dobrym fachowcem, czy też trzeba czegoś więcej? Warto przez chwilę się nad tym zastanowić.

 

piątek, 10 październik 2014 10:24

Otwarcie Działu Fizjoterapii

Takie wydarzenia w Hospicjum Św. Kamila nie maja miejsca każdego dnia. Wręcz przeciwnie, są rodzynkami w dużym cieście hospicyjnej codzienności. Mowa o remoncie i modernizacji – a właściwie o ich zakończeniu – prac, które doprowadziły do polepszenia infrastruktury, likwidacji barier architektonicznych (co ma zdecydowanie korzystne znaczenie dla pacjentów niepełnosprawnych), poprawy estetyki i poczucia komfortu przez tych, którzy wybierają naszą placówkę do świadczenia im usług rehabilitacyjnych.

Prowadzenie prac nie było zadaniem łatwym, bo odbywało się równolegle z działaniami leczniczymi w „starych" pomieszczeniach fizjoterapeutycznych. Cierpieli nam między innymi nasi pacjenci, dla których stanowiło to swoistą uciążliwość, ale co przyjmowali z rozgrzeszającym nas zrozumieniem. Za powyższe wszystkim im wyrażamy słowa podziękowania.

Władze Stowarzyszenia i Hospicjum postanowiły wspomnianemu wydarzeniu nadać odpowiednią rangę, zapraszając na otwarcie po remoncie Działu Fizjoterapii naszych najwierniejszych przyjaciół, z Członkami Honorowymi Stowarzyszenia na czele – panami Władysławem Komarnickim, Janem Kosem i Leszkiem Zielewiczem. Był z nami nasz niezawodny przyjaciel, pan Jan Świrepo, Wicewojewoda Lubuski, oraz pan Janusz Dreczka, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W otwarciu uczestniczyli hospicyjni fizjoterapeuci, z kierownikiem, panią Anną Malińską, na czele. Pod ich adresem zostało skierowanych wiele ciepłych słów, bo to oni stanowią o prawdziwej sile i wizerunku tutejszej rehabilitacji.

Po lustracji tego, co mieliśmy do pokazania, przyszła kolej na skromny poczęstunek przy kawie herbacie, podczas którego była okazja do rozmów o tym, co minione, ale i o hospicyjnej przyszłości. W trakcie rozmów staraliśmy pochwalić się sposobem wydawania środków publicznych (tym razem uzyskanych za pośrednictwem ROPS z PFRON), co w konsekwencji służy przede wszystkim hospicyjnym pacjentom.

Na koniec, dziękując wszystkim wymienionym osobom, słowa podziękowania pragniemy skierować do wszystkich mediów, które zdecydowały się nasze wydarzenie opisać, przekazać, pokazać i skomentować.

Tadeusz Iżykowski

Marek Lewandowski

 

Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...
Otwarcie działu...

 

czwartek, 09 październik 2014 09:58

Dziękujemy za 1%

W roku 2014 ponad dziewięć  tysięcy osób przekazało na rzecz Hospicjum Św. Kamila 1% odpisu od podatku od osób fizycznych.

piątek, 03 październik 2014 12:19

Inauguracja kampanii Pola Nadziei 2014/2015.

2 października odbyło się uroczyste sadzenie cebulek żonkili, które zainaugurowało kampanię Pola Nadziei 2014/2015 w Gorzowie Wlkp. Hospicjum Św. Kamila dziewiąty raz organizuje tą szlachetną akcję, która ma na celu szerzenie idei hospicyjnej i zbieranie funduszy na rzecz pacjentów przebywających w hospicjach.

Na uroczystość, która miała miejsce w ogrodzie gościnnego Przedszkola Miejskiego nr 31 przybyli nauczyciele i dzieci z 6 gorzowskich przedszkoli: PM nr 4, 10, 23, 27, 31,32, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w GW, nauczycielki i podopieczni Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 18, a także pani Katarzyna Jankowiak- dyrektor, pani Grażyna Jelska wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Maciej Szykuła – wicemarszałek Województwa Lubuskiego, pani Ewa Sadowska z biura Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., pani Grażyna Wojciechowska – radna Miasta Gorzowa, pan Tadeusz Pintal – właściciel centrum ogrodniczego „Żelazny", Iwona Markowicz – Winiecka – artysta plastyk, Tadeusz Iżykowski – Prezes Zarządu Hospicjum, pracownicy Hospicjum oraz dziennikarze. Zacne grono ponad 200 osób.

 Wszystkich nas połączyła troska o los osób chorych przebywających pod opieką Hospicjum. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia zaprezentowali krótkie występy artystyczne, które tematyką nawiązywały do idei hospicyjnej. Na koniec spotkania wszyscy wspólnie zasadziliśmy ok. 500 cebulek żonkili, które już wiosną przyszłego roku zakwitną w przedszkolnym ogrodzie, ucieszą swą barwą, delikatnością, ale także przypomną dzieciom, rodzicom, nauczycielom i innym mieszkańcom Gorzowa o osobach chorych, które nieustannie potrzebują wsparcia.

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji Przedszkola nr 31 im. Kubusia Puchatka za gościnę a wszystkim obecnym za aktywny udział w wydarzeniu.

Przypominamy, że cebulki żonkila najlepiej sadzić do końca października, dlatego jest jeszcze czas na to by nabyć je (w siedzibie Hospicjum , w parafiach, w przedszkolach, szkołach, w centrum ogrodniczym „Żelazny") i stworzyć kolejne Pole Nadziei.

Anna Kobyłka

Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...
Inauguracja Pól...

 

Nasz udział w festynie zorganizowanym przez parafian Parafii Pięciu Braci Męczenników z okazji 25-lecia jej erygowania, był skromny. Pielęgniarki hospicyjne zapewniały bezpieczeństwo medyczne.

piątek, 19 wrzesień 2014 12:55

Piękny mironicki dzień podopiecznych DPD

18 września (czwartek) podopieczni Działu Pobytu Dziennego korzystali z pozamiejskich uroków podczas wyjazdu i pobytu w ośrodku „Azyl" w Mironicach. Pan Bóg postarał się w swojej łaskawości o wymarzoną – a jak zapewniali sami zainteresowani, wymodloną przez nich – pogodę.

Cudowne słońce, dający o sobie znać w szumie liści łagodny zefirek, wciąż jeszcze bujna zieleń, choć w wielu miejscach poprzebarwiana już na żółto i na czerwono, wiecznie głodne kuce, żebrzące stukaniem kopyta o belki ogrodzenia, krzykliwe koguty, zajęte wieczystym posiłkiem kozy, leniwie snujące się po terenie koty, czy wreszcie zagubiony w głębokich trawach szary królik – to atrakcje na miarę tych, jakie fani siatkówki przeżywali podczas wieczornego meczu siatkówki Polska – Rosja. Jeśli do tego doda się przepyszne jadło – kiełbaski i kaszankę z grilla, pączki ze „Śnieżki" i domowego wyrobu czekoladowe wafelki, to mamy dopełniony obraz dolce far niente w hospicyjnym wydaniu, czemu oczywiście towarzyszyło powszechne zadowolenie i pensjonariuszy, i opiekunów, z piszącymi te słowa włącznie.

Wartością dodaną mironickiego spotkania były ryby, które każdy mógł zakupić, a co niektórzy uczynili.

Że warto zajrzeć do „Azylu", dobrze wiedzieć. Polecamy wraz z pensjonariuszami DPD. Zachętą niech będą „wspominkowe zdjęcia', załączone do niniejszego tekstu.

Wyjazd odbył się w ramach zadania publicznego "Aktywizacja osób starszych - podopiecznych Hospicjum Św. Kamila" dofinansowanego z budżetu Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Agnieszka Nester

Marek Lewandowski

DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...
DPD w Mironicac...

 

czwartek, 18 wrzesień 2014 13:30

Ruszyła 9 edycja Pól Nadziei

W tym tygodniu cebulki żonkila trafią do przedszkoli, szkół, parafii z Gorzowa, wielu sąsiednich i tych nieco dalszych miejscowości. Jest to znak tego, że ruszyła kampania Pola Nadziei 2014/2015. Hospicjum Św. Kamila włączyło się w tą ogólnoświatową akcję już 9 raz.

 

Inauguracja Kampanii odbędzie się 2 października 2014 (czwartek) o godz. 10:00 w ogrodzie, zaprzyjaźnionego z Hospicjum, Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Chmielnej 7 w Gorzowie Wlkp.

Prosimy osoby indywidualne, instytucje, firmy o nabywanie cebulek żonkili i zasadzenie ich w swoim otoczeniu, by wiosną zakwitły na żółto i dały wyraz solidarności z osobami chorymi. Przypominamy, że dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na bezpośrednią pomoc naszym pacjentom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy od lat biorą aktywny udział w Polach Nadziei, a tych którzy zechcą się włączyć do akcji w tym roku, zapraszamy po cebulki do:

-  Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21, Gorzów Wlkp. tel. 95 307 03 87

-  CENTRUM OGRODNICZEGO Grzegorz Pintal -„ Market Żelazny", ul. Walczaka 111 (możliwość otrzymania faktury za zakup cebulek)

-  parafiI, szkół i przedszkoli z Gorzowa Wielkopolskiego i poza Gorzowem.

 

 

Autorem logo "Pola Nadziei" jest Iwona Markowicz-Winiecka

Anna Kobyłka

 

wtorek, 16 wrzesień 2014 09:22

Dbamy o zdrowie

 

Trzecia edycja festynu Kupca Gorzowskiego „Dbamy o zdrowie" za nami. Wzięliśmy w nim udział – a jakże – spędzając i miło, i owocnie czas na placu przed halą Kupca przy ulicy Witosa. Przy okazji hospicyjne pielęgniarki przebadały poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze ponad 200 osób. Na naszym stoisku był też kącik dla dzieci, gdzie maluchy mogły zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. Wszystkie zaś dzieci otrzymywały żółte baloniki, nawiązujące poprzez swój kolor do rozpoczynającej się właśnie kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei". Hospicyjna załoga wsparła – między innymi poprzez... konsumpcję kiełbasek z grilla – działania organizatora festynu na rzecz chorego na białaczkę trzyletniego Adasia.

Pogoda sprzyjała wszystkim uczestnikom festynu. Nam także. Tak dosłownie, jak i w przenośni, bowiem nasza placówka została kolejny raz obdarowana obrazami olejnymi, które zawisną na ścianach sal chorych. Autorkami i ofiarodawczyniami tak cennych upominków były artystki gorzowskie, skupione w grupie „Złote pędzle", panie: Bogumiła Gabriela Drivdal, Teresa Bubin-Zegar, Jolanta Strzałkowska, Henryka Kondracka, Wiesława Szmit oraz pani Janina Capała. Wszystkim paniom serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy także wszystkim tym Państwu, którzy przekazywaliście nam słowa solidarności w naszej pracy na rzecz chorych. Dziękujemy też za życzliwość objawiającą się wieloma uśmiechami, rozdawanymi na wszystkie strony nie tylko nam, ale i pozostałym uczestnikom niedzielnej zabawy.

Anna Kobyłka

Marek Lewandowski

Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie
Dbamy o zdrowie

 

czwartek, 11 wrzesień 2014 09:38

"Dbamy o zdrowie" z Kupcem Gorzowskim

Serdecznie zapraszamy, w niedzielę 14 września, w godz. 12:00 - 18:00, na festyn "Dbamy o Zdrowie", zorganizowany już po raz trzeci przez Kupiec Gorzowski. Hospicjum Św. Kamila będzie w licznym i zacnym gronie firm, organizacji i instytucji, które będą miały swoje stoisko na placu przy Kupcu. Dla odwiedzających przygotowaliśmy punkt pomiaru ciśnienia krwi i poziomu cukru, ulotki informacyjne, żółte balony, papierowe żonkile, kolorowanki o tematyce prozdrowotnej. Pracownicy hospicjum będą udzielać informacji dotyczących funkcjonowania naszej placówki, a osoby, które zechcą regularnie wspomagać finansowo naszą organizację, będą mogły wypełnić deklarację członka wspierającego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.kupiecgorzowski.com.pl

 

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top