program regionalny europa

czwartek, 08 grudzień 2016 09:29

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny
oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych

Na podst. art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych medycznych pacjentów Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Dane osobowe udostępniane są::
- pacjentom (jeśli ukończyli 16 rok życia),
- opiekunom prawnym pacjenta,
- osobom wskazanym przez pacjenta w dokumentacji medycznej,
- organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
- ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- stawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pacjent ma prawo (art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych):
- do dostępu do swoich danych,
- prawo ich poprawiania,
- prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych

 

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Facebook Hospicjum Św. KamilaKontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
tel.: 95/307 03 87
fax: 95/728 22 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top