program regionalny europa

wtorek, 02 lipiec 2013 23:59

Wykaz chorób kwalifikowanych do przyjęcia

WYKAZ CHORÓB KWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

PRZEZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA W RAMACH HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

Symbol

Nazwa

A81

Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów trawiennych

C30-C39

Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich

C50

Nowotwory złośliwe sutka

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

C97

Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

D00-D09

Nowotwory in situ

D32-D33

Nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

E70-90

Choroby metaboliczne

F84

Całościowe zaburzenia rozwojowe

G09

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G23

Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy (ch. Hellervordena-Spatza)

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G71.0 Dystrofia mięśniowa Duchenne’a, G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej)

G80-G83

Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne (G80 Dziecięce porażenie mózgowe)

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

I50

Niewydolność serca

I69

Następstwa chorób naczyń mózgowych

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa

K72

Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej

K74

Zwłóknienie i marskość wątroby

N18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

P10

Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

P11

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

P21

Zamartwica urodzeniowa

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym (P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)

P35

Wrodzone choroby wirusowe

P91

Inne zaburzenia mózgowe noworodka (P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka)

Q00-Q07

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q03 Wodogłowie wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy-Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe – holoprosencephalia, Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek np. gładkomózgowie – lissencephalia, Q04.8; Q04.9; Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem, Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem, Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego )

Q20-Q25

Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń – dotyczy dzieci nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

Q31

Wrodzone wady rozwojowe krtani

Q32

Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

Q44

Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby (Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille’a)

Q60

Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerwowej (Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)

Q61.1

Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego

Q77

Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa (Q77.4 Achondroplazja – chondrodystrofia płodowa)

Q78

Inne osteochondrodysplazje (Q78.0 Kostnienie niedoskonałe – łamliwość kości wrodzona – osteogenesis imperfecta)

Q79

Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

Q81

Pęcherzowe oddzielanie naskórka

Q85

Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)

Q87

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

Q89

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)

Q90-99

Abberacje chromosomowe

R40.2

Śpiączka, nieokreślona

S06

Uraz śródczaszkowy (S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)

T90

Następstwa urazów głowy

T91

Następstwa urazów szyi i tuławia

T94

Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała

T96

Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi

T97

Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

Y85-Y89

Następstwo przyczyny zewnętrznej powodującej zachorowanie i zgon (Y85 Następstwo wypadku komunikacyjnego, Y87.0 Następstwo umyślnego samouszkodzenia, Y 88.0 Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych w celach leczniczych, Y88.1 Następstwo wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych)

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top