Wydrukuj tę stronę
czwartek, 11 kwiecień 2019 13:00

XVIII zbiórka publiczna na rzecz Hospicjum

Opublikowane przez

Dziś od godz. 8.00 trwa w Gorzowie XVIII zbiórka publiczna na rzecz Hospicjum Św. Kamila, której głównymi beneficjentami są jednak wszyscy podopieczni naszej placówki w kilku rodzajach świadczeń medycznych i pozamedycznych. W czterech rodzajach świadczeń z zakresu opieki paliatywnej mamy dziś 82 pacjentów.

Od lat najczęściej zadawanym pytaniem zarówno przez dziennikarzy, jak i przez inne osoby, których z różnych racji odpowiedź na to pytanie interesuje, brzmi: „Na co przeznaczacie zebrane pieniądze.” Odpowiedź, że na cele statutowe – choć jak najbardziej prawdziwa i prawidłowa – niewiele moim rozmówcom mówi, więc najczęściej domagają się szczegółów. Postaram się wyjaśnić w kilku zdaniach, co zawiera to enigmatyczne nieco stwierdzenie. Otóż Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, które powołało swego czasu do życia placówkę o tej samej nazwie, tyle tylko, że bez słowa „Stowarzyszennie”, ma w swoim statucie zapisanych 13 działań, które w takim czy innym kształcie wpisane są do katalogu zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wśród tych 13 działań jest m.in. takie oto: „Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i chorujących na inne nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, poprzez roztoczenie opieki medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie duchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych, w tym zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie i łagodzenie cierpień psychicznych...” Zrealizowanie tego celu statutowego wymaga uruchomienia szeregu działań i czynności, takich jak zakup i podawanie leków, podejmowanie czynności pielęgnacyjnych, utrzymanie czystości i higieny sanitarnej, pranie bielizny szpitalnej, wywóz odpadów medycznych i komunalnych, a także żywienie chorych. Zatem to wszystko oraz utrzymanie placówki, w tym zapewnienie dostawy wody, ciepła, prądu oraz personelu, a więc i zapewnienie środków na wypłaty dla pracowników, najkrócej mówiąc, są działaniami służącymi realizacji celów statutowych. Stąd – upraszczając – przez sformułowanie „na cele statutowe” należy rozumieć nie owych 13 zadań, ale wszystkie usługi i zakupy służące osiąganie tych celów w wymiarze czysto praktycznym.

Od początku istnienia Hospicjum Św. Kamila musiało pozyskiwać środki z różnych źródeł, gdyż środki z NFZ były i są niewystarczające. Deficyt roczny Hospicjum oscyluje wokół kwoty 1 miliona złotych i tyle właśnie musimy pozyskiwać corocznie – z akcji „Pola nadziei,” 1% podatku od osób fizycznych, zbiórek, darowizn i innych – aby Hospicjum mogło realizować swoją misję. Bez tych środków nie byłoby Hospicjum.

Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim wolontariuszom, którzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc i w liczbie ponad 800 wyszli dziś na ulice miasta, by włączając się w dzieło pomocy, przyczyniać się do niesienia pomocy osobom nieuleczalnie chorym.

Marek Lewandowski